DraftMore bliver monteret på fadkoblingen som vist på billedet

Husk altid at montere kontra ventilen (check valve)  ind imellem DraftMore og fadøls koblingen.

kontra ventilens funktion er at lukke tæt, samtidig med at C02 tilstrømningen kun kan gå den ene vej, så den forhindrer rensevæske og andet at ryge ind i systemet.

Der medfølger også en ekstra pakning (spacer) det er blot en pakning man ekstra kan montere, hvis man skulle have problemer med at skrue DraftMore i position, så den ikke sidder i vejen for ølanker.

Der findes tre forskellige  gevindstandarder på fadkoblinger World Wide 1/2, 5/8 ” og 3/4 ”, standarden i Danmark er 1/2 ”, men DraftMore findes i alle tre gevind typer.

DraftMore_montering

Læs dette grundigt før du monterer DraftMore

1.Tjek at COflasken ikke er tom!

a. Hvis CO2 flasken er tom, skift da til ny CO2 flaske.
b. Hvis CO2 flasken ikke er tom, gå videre til punkt 2.

2.Tjek at det fadøl der kommer ud af tappehanen er koldt!

a. Hvis fadøllet ikke er koldt, tjek om kondensatoren på fadølskøleren er blokeret af skidt eller andet og rens den hvis dette er tilfældet!

b. Hvis øllet stadig ikke er koldt, er køleren højst sandsynlig defekt, baren bør kontakte dem der er ansvarlige for fadølskøleren, så de kan reparere den før der installeres en DraftMore.

c. Hvis fadøllet der kommer ud af hanen er koldt, gå videre til punkt 3.

3.Tjek at fadøls køleren ikke blæser luft på DraftMore!

a. Hvis der blæser luft fra fadølskøleren på DraftMore, kan det give en falsk temperatur påvirkning, flyt fadølsfustagen væk fra køleren eller vend køleren, så den blæser luften i en anden retning.

b. Hvis dette ikke forekommer, gå videre til punkt 4.

4.Tjek at fadølsfustagen er tæt!

a. Fadølsfustagen kan være utæt(meget usædvanligt)især hvis fadøllet kommer fra et mindre bryggeri og de fylder fustagerne manuelt. Tjek i toppen af fustagen, hvor påfyldningen af øllet forgår. Hvis den er utæt er øllet højst sandsynlig ødelagt, anvend en ny fustage og send det ødelagte fadøl retur til bryggeriet.

b. Hvis fustagen er tæt, gå videre til punkt 5!

5.Sørg for at DraftMore og fadølsfustagen har cirka samme temperatur.

a. Hvis en fustage tages ind udefra og DraftMore sættes på fustagen med indetemperatur, kan DraftMore give et forkert CO2 tryk ned i fustagen. Opbevar altid et par fustager i indetemperatur. Dette problem opstår kun når temperatur forskellen inde og ude er stor (om vinteren)

b. Hvis fadøls fustagen og DraftMore har cirka samme temperatur, kan du installere DraftMore!

DraftMore virker ikke nødvendigvis på den første keg, hvis den allerede har været åbnet, kan fadøllet allerede være ødelagt, pga. forkert CO2tryk. Fortæl din kunde,  at DraftMore muligvis ikke virker korrekt, før han skifter til en ny fustage. 

Hvis DraftMore stadig ikke virker, tyder det på at noget andet I deres fadøls installation er defekt. Baren bør kontakte det firma der er ansvarlig for deres fadøls installation og reparere det inden der installeres en DraftMore.


DraftMore installeret i en installation hvor der er højde og længde afstand fra fadølskøleren til udskænkningsstedet.

Hvis man har en længde og/eller højde afstand imellem fadølskøleren og udskænkningsstedet får man et tryk tab, det kan påvirke hastigheden på det øl der kommer ud af hanen. Den bedste løsning i en sådan installation ville være en ølpumpe, men desværre synes mange at det er for dyrt. I stedet vælger mange at arbejde med et lille overtryk og det vil på sigt resultere i overkarboniseret, skummende fadøl, der er umuligt at kontrollere.
DraftMore fungerer ikke med et overtryk (Hele konceptet ved DraftMore, er at opretholde CO2 trykket i balance med temperaturen(Equilibrium))Man kan i princippet installere en DraftMore i alle installationer, men hvis længde/højde afstanden er meget stor, kan hastigheden på øllet blive meget langsom. Løsningen er en ølpumpe, men faktisk kan en tappehane med kompensator(flow control) løse problemet i de fleste installationer.

DraftMore installeret i et kølerum.

Hovedårsagen til at installere et kølerum er at kunne holde temperaturen kontant. Hvis man har en konstant temperatur, er det meget nemmere at kontrollere ens fadøl. DraftMore er faktisk en erstatning for et kølerum og samtidig en meget billig erstatning. Hvis man allerede har et kølerum, kan man stadig installere DraftMore. I travle situationer, hvor personalet går ind og ud af kølerummet, kan temperaturen stadig ændre sig med nogle grader og hvis man har mad opmagasineret i samme kølerum, kan maden også gøre at temperaturen ændrer sig. DraftMore er meget nøjagtig og vil også reagere på disse små temperatur ændringer, hvor et normalt system vil stå på samme tryk hele tiden. Vi installerer dem med stor succes i kølerum overalt i verden.
Derudover har det vist sig at en standard reduktionsventil med manometre, nemt kan fejl vise +/- 0.5 bar, det betyder at trykket vil stå med 0.5 bars forkert tryk, der vil medføre overkarboniseret skummende fadøl. Dette vil aldrig ske med en DraftMore monteret.
Vær opmærksom på at, hvis temperaturen er 5 grader i kølerummet, vil trykket være meget lavt. Derfor skal man køre med en Kompensator tappehane,(der kompenserer for det lave tryk) hvilket også er meget udbredt over alt efterhånden. Hvis du har det, er det ingen problem at bruge DraftMore i et kølerum. Kølerum er dog ikke så udbredt i Danmark, da det er en meget dyr løsning.

DraftMore installeret i en ganske normal installation.

Den mest normale installation er den helt simple, hvor fadølsfustager står lige under tappehanerne, det er særligt i disse installationer at DraftMore vil gøre den helt store forskel. I disse installationer oplever man tit store temperatur variationer og netop derfor skal du installere DraftMore, der automatisk justerer CO2 trykket i en fadølsfustage afhængigt af temperaturen på øllet.